HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt
Outsourcing

Eksternt Sekretariat

SKS tilbyder at overtage hele eller dele af økonomistyringen i Jobcentret. Det eksterne sekretariat kan omfatte:

Udarbejdelse af budgetoplæg til jobcenterchef, herunder:

• Baggrundsanalyser
• Strategisk sparring og rådgivning

Løbende controlling og overvågning af indsatsen, samt kvalitetssikring af registreringspraksis,
herunder:
• Bestandsanalyser
• Overvågning af Anden Aktør indsats samt beregning af hensættelser
• Analyser af snitflade mellem IDA og JPM

Aktiv deltagelse i årsafslutningsprocessen.

Udarbejdelse af perioderegnskabsoplæg til jobcenterchef

Ad Hoc opgaver efter behov.

Download information om Outsourcing

HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt