HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt
IDA og Jobplanmodul
Stat og kommune
Hotline
Stat og kommune

Eksempel på konsulentopgave

Emne: Rådgivning i forbindelse med fusion af statsligt og kommunalt jobcenter.
Baggrund: Fusion af stat og kommune 1/8 2009.

Opgaven omfatter:

1. Baggrundsanalyser af disponeringsmæssig status, herunder
• Kvalitetssikring af registreringer i disponeringssystemer.
    - (IDA, Jobplanmodul og Anden Aktør henvisninger).
• Analyser af snitflade mellem IDA og Jobplanmodul.
• Analyser af effekt på Anden Aktør indsats.

2. Udarbejdelse af plan for økonomistyringsopgaven frem mod 1. august 2009.
3. Bidrag til overdragelseserklæringen (disponering pr. 1/8 2009).
4. Strategisk rådgivning omkring dagpengeindsatsen i 2009.
5. Forberedelse af refusionsopgørelse for dagpengeområdet.

Download information som pdf

HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt