HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt
Temadage
Datavarehus
Disponeringsværktøj
Økonomistyring
Disponeringsværktøj

Kurser i disponeringsværktøj    - generel brug af IDA

Målgruppe: Administrative IDA brugere

Kurset omfatter en bred introduktion og præsentation af mulighederne i IDA i forhold til betalingsstyring, datakvalitet og sikring af revisionsspor.

Emner for kurset:
Forståelsesramme og begrebsverden i IDA (og ØKO-AMS).
Præsentation af IDA version 2.2
Gennemgang af IDA, herunder:
• Øvelse med Enkeltplads.
• Gennemgang af holdkøb
• Øvelse med HMLI-køb
• Gennemgang af: Hjælpemidler, personlig assistance, aktivitetspulje og mentor
• Introduktion til analyser af snitflade mellem IDA og Jobplanmodul
- Excel Bøger

Afslutning og evaluering

Download kursusprogram

Kurser i disponeringsværktøj
- puljer og lovbundne ordninger

Målgruppe: Administrative IDA brugere

Emner for kurset:

Forståelsesramme og begrebsverden i IDA (og ØKO-AMS)
Præsentation af IDA version 2.2
Gennemgang af IDA, herunder:
• Fremskaffelse af grundlag for registrering - generelt.
• Øvelse med registrering af personlig assistance
• Øvelse med registrering af hjælpemidler
• Mulighed for gennemgang af medbragte ”problem” sager
- Her har kursisterne mulighed for at medbringe sager som de synes er vanskelige at
registrere.
• Kort gennemgang af muligheder for opfølgning

Afslutning og evaluering

Download kursusprogram

HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt