HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt
Temadage
Datavarehus
Disponeringsværktøj
Økonomistyring
Økonomistyring

Grundkursus i økonomistyring

Målgruppe: (Nyansatte) AC’ere og andre analytikere

SKS Grundkursus i økonomistyring giver deltagerne på kurset en basal platform for starten på arbejdet med kommunernes økonomistyring. Kurset er fordelt på 2 dage.

Download program for dag 1

Download program for dag 2

Grundkursus – dag 1:

Årshjul for økonomistyring i jobcenteret:

Delsystemer i jobcentrets økonomistyring
•  Íntroduktion og gennemgang af IDA
    (ud fra en AC’ers behov)
•  Introduktion til AM-Portalen, primært AA
    Ledelsesrapporter
•   Kort om Navision Stat
•   Kort om Jobplanmodulet
    (udfra en AC’ers behov)
•   Økonomiportalen og dens begrebsverden,
     samt IDA version 2.2

Pivot værktøjet
•   Byg en Excel Bog fra bunden
•   Tips og tricks til arbejdet med Excel Bøger.

Analyser med præfabrikerede Excel Bøger
•   Introduktion
•   Fokus på de tilstedeværende jobcentres
    aktuelle udfordringer (på baggrund af en
    for-analyse og/eller anmeldte problemstillinger)
•  Tilpasning af præfabrikerede Excel Bøger til
    aktuelle problemstillinger.
•  Refleksion i fællesskab udarbejdelse af
    handlingsplaner, med henblik på problemløsning
•  Gennemsnitspris på uddannelseskøb
    -  kvalitetssikring af aktuel gennemsnitspris
    -  aktiveringspraksis generelt.
    -  registreringspraksis i IDA & AMANDA
    -  rategi og plan for uddannelsesaktivering

Grundkursus - dag 2:

Udarbejdelse af en Rammeredegørelse og
kvalitetssikring af resultater:

• Gennemsnitspris på uddannelseskøb (fortsat fra dag 1)
• Aktiveringsvolumen i helårspersoner, specielt:
   - vejledning og opkvalificering
   - redskabssammensætning
•  Anden Aktør
   - Hidtidige effekter pr delaftale
   - Restløbetid pr delaftale
   –til beregning af disponeringerne
   - Strategi og plan for fremtidig brug af Anden Aktør
• Øvrigt forbrug og disponeringer på aktivrammen

Udarbejdelse af Årsafslutning for Aktivrammen:

• Proces og strategi
• Kvalitetssikring (ligner til forveksling rammeredegørelsesarbejdet)

Frokost - JC Cheferne deltager i frokosten og resten af dagens program.

Årets gang i jobcentret – i økonomistyringen
• Årshjul for økonomistyring
• Samspillet mellem AC og chef
• Proces og strategi
• De største udfordringer i fremtiden
   (delresultater af analyserne fra kurset)
• Udarbejdelse af budget for Aktivrammen for
   det kommende finansår
  - styringsmæssige udfordringer
  - kvalitetssikring proces og strategi

Opsummering
Hvor skal fokus for økonomistyringen
   primært ligge?
• Konklusioner
• Evaluering og afslutning

HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt