HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt
Temadage
Datavarehus
Disponeringsværktøj
Økonomistyring
Temadage

Den administrative værktøjskasse

Målgruppe: Den administrative del af jobcentrene og den kommunale økonomiforvaltning

Formålet med Temadagen er at gøre det klart hvilke muligheder der er for at udarbejde en valideret refusionsopgørelse, som giver et retvisende billede af jobcentrets indsats i det forløbne år. Det konkrete indhold i denne Temadag vil blive sammensat udfra efterspørgslen i support og hotline-funktionen, suppleret med ønsker fra jobcentrenes brugere af systemerne IDA, ØKO-AMS, Jobplanmodulet, Anden Aktør og Excel.

Arbejdet på temadagen vil tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra jobcentrene, og deltagerne bliver i løbet af dagen udstyret med redskaber de kan bruge i deres videre arbejde med systemerne.

Det endelig program sendes ud i slutningen af august 2009. Kontakt SKS for nærmere information eller tilmelding.

Download information som pdf


IT-understøtningen - overgang fra stat til kommune

Målgruppe: Den kommunale økonomiforvaltning og ledelsen i jobcentret

Målet med temadagen er at orientere om den IT-understøtning, der er til rådighed for jobcentrene. Dagen vil både handle om den praktiske anvendelse af systemerne og de strategiske overvejelser, der kan være relevante efter kommunaliseringen (primo september 2009).

Program for temadagen:

Gennemgang af de overleverede
statslige IT-systemer:
• IDA (Disponeringsværktøjet)
• ØKO-AMS – herunder faste rapporter og Excel Bøger (Datavarehus)
• Jobplanmodulet
• Anden Aktør

De styringsmæssige muligheder og udfordringer:
• Overgangsproces
Organisation
Kvalitetssikring – sikring af revisionsspor
Fremadrettet proces og strategi

Det videre forløb ….

Fælles refleksion

Evaluering og afslutning

Download information som pdf

Årsafslutning for dagpengeområdet - hvad kan IT-systemerne bidrage med?

Målgruppe: Den kommunale økonomiforvaltning og den administrative del af jobcentrene

Målet med temadagen er at give et overblik over hvad systemerne IDA og ØKO-AMS kan bidrage med, når årsafslutningen for 2009 skal gennemføres. Temadagen tager udgangspunkt i jobcentrets egne data og problemstillinger.

Deltagerne bliver i løbet af dagen udstyret med metoder og redskaber til deres egen videre håndtering af IT systemerne og selve årsafslutningen.


Program for temadagen:

Kort gennemgang af de overleverede IT-systemer:
• IDA (Disponeringsværktøjet)
• ØKO-AMS – herunder faste rapporter og Excel-bøger (Datavarehus)
• Jobplanmodulet
• Anden Aktør

Kvalitetssikring af registreringerne i systemerne
• Gennemgang af Kontrol Excel Bøger
• Sikring af retvisende betalingsperioder
• Kvalitetssikring – sikring af revisionsspor

Strategi for årsafslutningen
• Fælles refleksion over dagens resultater
• Sparring til strategiudarbejdelse for årsafslutningen 2009

Evaluering og afslutning

Download information som pdf

HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt