HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt
Referencer
Specialkonsulenterne
Referencer

Jobcenter

Periode

Information

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Kontakt: Mette Elmann de place / Søren Tingskov

2006-2009

 

• Konsulentopgaver omkring økonomikontorets opgaver i Arbejdsmarkedsstyrelsen - design og udviklig af en økonomiorganisation i de statslige jobcentre efter kommunalreformens ikrafttræden 1/1 2007.

• Konsulentopgaver for Arbejdsmarkedsstyrelsen omkring forskellige IT-leverandørers ny- og videreudvikling af IT-systemer – alle med relation til aktivbevillingen.

• Udvikling af økonomisk prognosemodel i ØKO-AMS.

Driftsregionerne i Danmark (beskæftigelsesområdet)
Kontakt: Erik Jelling

2007-2008

Udvikling af regional LIS (en opfølgningsrapport med benchmark af jobcentrenes økonomiske dispositioner på aktivbevillingen).

Jobcenter Aabenraa
Kontakt: Anna Kirk / Karsten Troelsgaard

Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kontakt: Anne-Marie Lindegaard

Jobcenter København
Kontakt: Anne Østerby

Jobcenter Assens
Kontakt: Dennis Rasmussen / Lotte Brinkmann

Jobcenter Nordfyn
Kontakt: Brit Kaznelson

Jobcenter Tønder
Kontakt: John Herbst

Jobcenter Brønderslev (Pilot)
Kontakt: Kelly Ottesen

Jobcenter Thisted (Pilot)
Kontakt: Morten Jensen

Jobcenter Herning (Pilot)
Kontakt: Lisbeth Blaabjerg

2007-2009

Løsning af en konkret styringsmæssig problemstilling omkring aktivbevillingen, eksempelvis høj gennemsnitspris på uddannelse, en uddannelsesandel som afviger markant fra normen på ca. 50 %

- udvikling af en styringsmodel for afdelinger i jobcentret eller afværge et truende merforbrug på aktivbevillingen.
 

 

 

 

 

 

Jobcenter Sorø
Kontakt: Gro Thoen

2007-2009

Konsulentopgaver i forbindelse med styring af indsats og bevillingsmæssigt forbrug på aktivbevillingen. 

Jobcenter Kalundborg
Kontakt: Søren Munk

 

2007-2009

Udarbejdelse af budgetoplæg til jobcenter chef:

• Baggrundsanalyser
• Strategisk sparring og rådgivning• Løbende controlling og overvågning af indsatsen, samt kvalitetssikring af registreringspraksis, herunder:
• Bestandsanalyser
• Overvågning af Anden Aktør indsats samt beregning af hensættelser til Bonus
• Analyser af snitflade mellem IDA og Jobplanmodulet (tidligere AMANDA)

Aktiv deltagelse i årsafslutningsprocessen.

• Udarbejdelse af perioderegnskabsoplæg til jobcenterchef
• Ad hoc opgaver herunder opgaver for kommunens økonomiforvaltning og den kommunale del af jobcentret.

Driftsregion Syddanmark
Kontakt: Hanne Michaelsen

2007-2008

Kompetenceudvikling af medarbejdere og  løsning af resultat- problemer og udfordringer i visse tilhørende jobcentre.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HomeOm SKSOutsourcingRådgivningUndervisningKontakt